Stylage banner estelle piron

10 frågor till Estelle Piron; biokemist, delägare och chefsutvecklare vid Laboratoires Vivacy. Estelle Piron; Biokemist, delägare och chefsutvecklare vid Laboratoires Vivacy.


10 Frågor till Estelle Piron

 1. Hur gammal är du?

  Jag är trettionio, snart fyrtio år.

 2. Brukar du använda hudfillers själv?

  Ja, jag har låtit behandla mina läppar och mina nasolabiala rynkor, alltså de som leder från näsan ned till mungiporna.

 3. Hur många uppfinningar och patent har du registrerat, sammanlagt?

  Totalt är det sju stycken.

 4. Du är ovanligt ung för att ha kommit så långt på den professionella banan med att både hinna utveckla och patentera så många produkter inom estetik och medicin. Hur gammal var du när du började intressera dig för biokemi?

  Jag attraherades redan som student till det medicinska området och visste att jag inte ville syssla med mekanik, fysik, statistik eller matte. Jag gillar att utveckla samt ta och känna på produkter, så jag inledde mina studier i polymer och avslutade sen min teknologie doktor i polymer inom medicin med oftalmologi, estetik och såromläggning.

 5. Hur svårt är det att tillverka en hudfiller?

  Att skapa en filler är lätt men att tillverka en hel serie med kompletterande produkter är svårt. Att tillverka en produkt i ett labb kan vara enkelt om man känner till processen korslänkning och polymer men sen när man måste överföra den till industriell tillverkning, blir det riktigt svårt om man vill behålla kvaliteten. Tillverkningsprocessen involverar oerhört många steg och mycket kunskap gällande fabriksutrustning, vilket gör det hela mycket komplicerat och för att lyckas göra en filler av bra kvalitet är det viktigt att behärska varje delmoment.

 6. Hur många känner till processen som ligger bakom tillverkningen av hudfillers?

  Det finns många publicerade studier om hur man korslänkar Polysaccharider men det är enbart studier som ej är användbara vid industriell tillverkning. Det är inte enkelt att göra en produkt som sedan ska reproduceras med jämn volym. Kvaliteten av hudfillern är det avgörande. Ytterst få personer besitter kunskapen att skapa en hudfiller av hög kvalitet.

 1. Är det svårt att patentera en hudfiller?

  Ja, eftersom det idag finns många patent inom det här området. Det är svårt att skapa något nytt utan att göra intrång på andras patent; korslänkad hyaluronsyra.

 2. När visualiserade du att tillägga en antioxidant i Stylage och vilket syfte hade du med det?

  Jag ville förbättra produktens mottaglighet i huden. När man injicerar en filler i hudens vävnad drabbas man automatiskt av en inflammation p.g.a. nålsticket. Detta pågår under flera dygn och bryter ned produkten. Jag ville limitera detta med en antioxidant. Jag funderade också på länder med höga temperaturer som i Sydamerika eller Afrika, där de inte har systemmässig luftkonditionering med säker rumstemperatur att förvara sina hudfillers i. Dessutom visste jag att transporten kan vara långsam i vissa länder. Med antioxidanten Mannitol, stabiliseras och bevaras hyaluronsyran och vi kan även garantera att produkten håller sin höga kvalitet.

 3. Man kan använda hyaluronsyra vid ögonkirurgi, mot reumatiska besvär och för att föryngra utseenden. Finns det andra användningsområden?

  Vi arbetar nu inom området intimkirurgi med behandling av kvinnor i klimakteriet. Hyaluronsyra inom tandläkning är också intressant. Där är det enda problemet att lyckas bromsa hyaluronsyrans snabba nedbrytning i saliven. Cellökning – där vi kan stimulera multipiceringen av cellplasma – är också ett intressant användningsområde av hyaluronsyran – inom sport t.e.x. – som skulle kunna tillämpas vid såruppkomst.

 4. Hur ser fillermarknaden ut om tio år?

  Jag tror att hyaluronsyrefillers och andra nedbrytbara fillers kommer att få en allt viktigare position på den estetiska marknaden och att regler för vem som är tillåten att injicera kommer att regleras.